Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Μετρολογία – Βασικές μονάδες μέτρησης

Η Μετρολογία είναι η επιστήμη των μετρήσεων και περιλαμβάνει την επιστημονική έρευνα και τα προβλήματα της πρακτικής των μετρήσεων.
Η ποιότητα κάθε μέτρησης εστιάζεται στα εξής σημεία:
  • πόσο αξιόπιστη είναι η μέτρηση
  • πόσο ακριβής είναι η μέτρηση
  • πόσο αποτελεσματική είναι η επανάληψη της ίδιας μέτρησης υπό διαφορετικές αρχικές συνθήκες
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες που μπορεί να συνοδεύουν όλη τη διαδικασία: το χρησιμοποιούμενο όργανο, τη λήψη δεδομένων (επιλογή τιμών και απόρριψη άλλων), τη διαχείρισή τους (επιλογή κατάλληλης υπολογιστικής μεθόδου), καθώς επίσης και την εμπειρία του επιστήμονα, που εκτελεί το πείραμα. Για να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση μεταξύ όλων των εμπορικών, επιστημονικών ή άλλων εταίρων, θα πρέπει τα φυσικά μεγέθη να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα πρότυπα αναφοράς (standards) με τα οποία οφείλει κάθε μέγεθος (π.χ. μήκος, χρόνος, μάζα, πυκνότητα κ.ά.) να συγκρίνεται και να βαθμονομείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου