Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Optics book

Συγγραφέας: Δημήτριος Ζευγώλης  
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ  
Έτος Έκδoσης: 2016
ISBN: 978-960-418-644-0
Αρ.Σελίδων:696
Αρ.Σχημάτων: 263
Αρ.Ασκήσεων κ' Παραδειγμάτων: 297 

Το Διδακτικό βιβλίο «Εφαρμοσμένη Οπτική» έρχεται αναμφίβολα να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική περιοχή της Οπτικής. Το τελευταίο σύγγραμμα Οπτικής αναφέρεται στις δεκαετίες των ΄60 και ΄70. Πολύ αργότερα κυκλοφόρησαν (σε ελληνική μετάφραση) συγγράμματα Φυσικής, όπου το ύφος της συγγραφής απευθυνόταν περισσότερο σε φοιτητές, που πρωτογνώριζαν τη φυσική επιστήμη. 

Το βιβλίο «Εφαρμοσμένη Οπτική» έρχεται να καλύψει αυτό το κενό για τους εξής λόγους:

 • συνδυάζει τη βασική γνώση με τη σύγχρονη τεχνολογία με τη βοήθεια παραδειγμάτων ή παρεμβολών μέσα στα ίδια τα επιστημονικά κείμενα,
 • στη 3η έκδοση του βιβλίου «Εφαρμοσμένη Οπτική, με θέματα οπτικών ινών και Laser» προστέθηκαν κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν τεχνολογικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι οπτικές ίνες και τα Lasers. Δόθηκε επομένως έμφαση σε εφαρμογές των οπτικών τεχνολογιών και στις συνέπειες που προέρχονται από τη συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο. Παράλληλα, περιλαμβάνει επιλεκτικές λύσεις ασκήσεων καθώς και ένα τρίγλωσσο λεξικό επιστημονικών όρων (αγγλικά-γερμανικά-ελληνικά)
 • στα περισσότερα παραδείγματα, όπου απαιτείται η χρήση μίας πηγής φωτός, αναφερόμαστε στις ακτίνες Laser,
 • σε πολλά κεφάλαια ενσωματώνονται σύγχρονα επιστημονικά θέματα π.χ. προσαρμοστική ικανότητα οπτικού συστήματος, μονοχρωματικότητα, συμβολομετρία, συμφωνία φωτεινών πηγών κ.ά.,
 • σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε υπότιτλους κεφαλαίων σε μορφή ερώτησης ή διαλόγου (π.χ. τι είναι λάθος στο μοντέλο των Rayleigh-Jeans ή γιατί δεν βλέπουμε τα άτομα κ.λπ.),
 • το βιβλίο παραπέμπει σε σύγχρονη βιβλιογραφία,
 • στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχει πληθώρα ασκήσεων. Συνολικά υπάρχουν 137 ασκήσεις και 160 περίπου παραδείγματα υπό μορφή ασκήσεων και εφαρμογών. 

 • Σύνδεσμοι που βρίσκονται στις παραπομπές των κεφαλαίων

  Περιεχόμενου Βιβλίου
  Γενικές Πληροφορίες
  Οδηγίες προς Διδάσκοντες
  Παροράματα
   
  Που απευθύνεται  Επιστροφή
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστικού κοινού:

 • στους φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών) και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το μάθημα της Οπτικής δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της διδασκαλίας της εισαγωγικής Φυσικής, αλλά και ως ανεξάρτητο μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ' επιλογή, συνήθως στο πέμπτο ή έκτο ακαδημαϊκό εξάμηνο,
 • σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η μεταπτυχιακή έρευνα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας απαιτεί τη συγγραφή επιστημονικής βιβλιογραφίας σε βασικούς κλάδους των επιστημών, ώστε οι νέοι ερευνητές να διαθέτουν περισσότερα συγγράμματα και στην ελληνική γλώσσα,
 • σε τηλεπικοινωνιακούς και ηλεκτρονικούς τεχνολόγους μηχανικούς. Η Οπτική σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία των οπτικών ινών και των ακτίνων Laser είναι ως επιστημονικός κλάδος απαραίτητος για κάθε μηχανικό. Το βιβλίο απευθύνεται και σε αυτούς, αφιερώνοντας σχετικό κεφάλαιο για τις οπτικές ίνες και τις τεχνικές οπτικής μετάδοσης της πληροφορίας,
 • το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολείται με οπτικοηλεκτρονικά θέματα θα το εκτιμήσει ανάλογα, επειδή διαπραγματεύεται εξίσου ενδιαφέροντα θέματα όπως και οι δικές του δραστηριότητες.


 • Περιεχόμενα του Bιβλίου   Επιστροφή

  Αναλυτικό περιεχόμενο του βιβλίου
  Κεφάλαιο 1   Θέματα Γεωμετρικής Οπτικής
  Κεφάλαιο 2   Αλληλεπίδραση ΗΜ Ακτινοβολίας και Ύλης
  Κεφάλαιο 3   Οπτικές Ινες
  Κεφάλαιο 4   Πόλωση
  Κεφάλαιο 5   Συμβολή και Περίθλαση
  Κεφάλαιο 6   Οπτικά Όργανα & Τεχνικές
  Κεφάλαιο 7   Φωτομετρία, Φωτεινές Πηγές & Νόμοι της Ακτινοβολίας
  Κεφάλαιο 8   Laser
  Παραρτήματα ,Λυμένες Ασκήσεις, Λεξικό όρων οπτικής

  Ευρετήριο ονομάτων, Ευρετήριο όρων 

  Γενικές Πληροφορίες  Επιστροφή

  Η συγγραφή ενός διδακτικού βιβλίου πανεπιστημιακού επιπέδου στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Οπτικής έχει ως σκοπό να προσφέρει αφενός γνώση στους φοιτητές των ανωτάτων σχολών, αφετέρου να είναι χρήσιμο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμη και σε επιστήμονες εξειδικευμένων κλάδων. Η τρίτη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει και θέματα οπτικοηλεκτρονικής και Laser, θέματα τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.
   
  Κάθε Κεφάλαιο (π.χ. Θέματα Γεωμετρικής Οπτικής) περιλαμβάνει τίτλους κεφαλαίων (π.χ. Κοίλα Σφαιρικά Κάτοπτρα) και υπότιτλους (π.χ. Εξίσωση των κατόπτρων) έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει το περιεχόμενο των επόμενων σελίδων. Στα περισσότερα κεφάλαια υπάρχουν επίσης παρατηρήσεις (οι οποίες αναφέρονται σε θέματα δευτερευούσης σημασίας ή εμβάθυνσης), ορισμοί ακόμη και παραδείγματα (τα οποία αναφέρονται σε λυμένες ασκήσεις ή εφαρμογές). Τα χρήσιμα συμπεράσματα τοποθετούνται μέσα σε κεραμιδί πλαίσιο και σε έντονους χαρακτήρες. 

  Η Βιβλιογραφία παραπέμπει όχι μόνο σε ελληνικά κείμενα αλλά και σε αγγλικά ή γερμανικά έτσι ώστε οι αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω αναζήτησης.


  Υπάρχουν λυμένες ασκήσεις, οι εκφωνήσεις των οποίων βρίσκονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου και συμβολίζονται με αστερίσκο (*). Συνιστάται στους φοιτητές να μην προστρέχουν αβίαστα στη λύση των ασκήσεων, αλλά να προσπαθούν για την επίλυσή τους. Αν παρόλα αυτά αδυνατούν ας βοηθούνται από τη λύση βήμα προς βήμα. 

   
  Οδηγίες προς τους Διδάσκοντες  Επιστροφή

  Το διδακτικό βιβλίο «Εφαρμοσμένη Οπτική, 3η έκδοση» περιλαμβάνει όλη την ύλη που σχετίζεται στην επιστημονική περιοχή του Ηλεκτρομαγνητισμού με έμφαση στην Οπτική.
   
  Στην περίπτωση που το μάθημα της Οπτικής διδάσκεται μέσα στα πλαίσια της Γενικής Φυσικής 2 και επομένως αφιερώνονται μόνο 3-5 εβδομάδες διδακτικού φόρτου (συνολικά 9-15 ώρες διδασκαλίας) θα πρέπει η διδακτέα ύλη να περιορίζεται ενδεικτικά στα εξής βασικά θέματα:
  Κεφ.1: §1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7  
  Κεφ.2: §2.1, 2.3, 2.4, 2.6  
  Κεφ.3: §3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7  
  Κεφ.4: §4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
  Κεφ.5: §5.3, 5.4, 5.6  
  Κεφ.6: §6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7 
  Κεφ.7: §7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9  
  O Διδάσκων μπορεί να τροποποιήσει το παραπάνω διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη του και άλλους παράγοντες όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών ή/και η κατεύθυνση ειδίκευσης του πτυχίου του Τμήματός του.

  Στην περίπτωση που το μάθημα της Οπτικής διδάσκεται μέσα στα πλαίσια ανεξάρτητου μαθήματος (κυρίως στο 5ο ή 6ο εξάμηνο) και επομένως αφιερώνεται πλήρης διδακτικός φόρτος 13 εβδομάδων, ο Διδάσκων θα πρέπει, αφού αναφέρει εν συντομία τα βασικά θέματα της εκάστοτε ύλης (όπως αυτά προαναφέρθηκαν), να επικεντρωθεί στη διδασκαλία των εξής θεμάτων:

  Κεφ.1: §1.8 
  Κεφ.2: §2.2, 2.5  
  Κεφ.3: §3.1 - 3.13 
  Κεφ.4: §4.5, 4.6, 4.7  
  Κεφ.5: §5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8  
  Κεφ.6: §6.8  
  Κεφ.8: με επιλογή του διδάσκοντος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος.
     
  Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το βιβλίο ως βοήθημα για μαθήματα επιλογής (π.χ. Laser, Κβαντική Οπτική κ.ά.), τότε το Κεφ.8 πρέπει να διδάσκεται υποχρεωτικά.  

  Στην περίπτωση μεταπτυχιακής μελέτης ή όταν χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, τότε η επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να γίνεται από το ευρετήριο όρων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός.

  Οι διδάσκοντες μπορούν να ζητήσουν απο τον εκδότη όλες τις λύσεις των ασκήσεων.

   
  Παροράματα   Επιστροφή
   Κεφ. 5, σελ. 342, υποσημείωση 41
  Ο όρος «παραλλακτική γωνία» προέρχεται από την παράλλαξη των αστέρων, δηλαδή τη γωνιακή μετατόπιση της φαινόμενης θέσης ενός ουράνιου αντικείμενου (π.χ. αστέρα) πάνω στην ουράνια σφαίρα, όταν παρατηρείται από δυο σημεία που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ο όρος αυτός συνηθίζεται στην Αστρονομία, ωστόσο χρησιμοποιείται εξίσου συχνά για να υποδηλώσει μια γωνία παρατήρησης (όρασης) ή μεταβολή θέσης ενός αντικειμένου (βλ. π.χ. http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_parallax). 

  Κεφ.8, σελ 542 
  ο λόγος της σχέσης [8.10.α] γράφεται (λ/2a)

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου